ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ръководството на хотел „Мария-Антоанета Резиденс“  възприема сигурността и защитата на личните Ви данни много сериозно!

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас!

Благодарим Ви за избора Ви да посетите и използвате maria-antoaneta.com за Вашата онлайн резервация!

Ние гарантираме адекватна защита на личните Ви данни, като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент 2016/679 на Европейския парламент /Общия регламент за защита на данните (GDPR)/!

Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме вашата лична информация.

Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни.

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

Вие можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни.

Личните Ви данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име,  имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката).

Kартови данни и автентикационни данни:

Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка.

Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между Вашия компютър и платежната страница на обслужващата ни банка.

Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност .

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

„Мария – Антоанета Инвестмънт“ ООД, ЕИК 175244667 в качеството си на собственик на maria-antoaneta.com няма да изиска от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта (включително тип, номер, CVC код, валидност, име на картодържателя). Те ще бъдат изискани от банката в специална за целта онлайн форма за плащане.

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА:

Доброволно даване на съгласие за обработването на личните Ви данни за посочените цели:

Когато въвеждате Ваш лични или лични данни на Ваши служители, включително служебни данни (електронни адреси, имена, адреси, телефонни номера), разкриването на данните се извършва напълно доброволно  от Вас. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това, с изключение на изрично предвидените в нормативен акт случаи!

Информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на e-mail: marketing@persenk.eu.

Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани в съответствие с нормативните разпоредби.

Сигурност:

„Мария – Антоанета Инвестмънт“ ООД, ЕИК 175244667 в качеството си на собственик на maria-antoaneta.com  прилага всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставяните от Вас данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, съобразно с технологичното развитие и в съотвествие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) .

На кого може да предоставим Вашите лични данни:

Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

 

При настаняването Ви в хотел „Мария-Антоанета Резиденс“:

Изискваме от Вас единствено законоизискуемия обем лични данни, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма, съгласно чл.116, ал.1 от Закона за туризма на Република България, а именно:

  • Единен Граждански Номер
  • Име на лицето
  • Дата на раждане
  • Пол
  • Гражданство
  • Номер на лична карта / валиден национален документ за самоличност;
  • Държава, издала националния документ

Личните Ви данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно!

В случай, че не дадете своето съгласие  за предоставяне на личните Ви данни, не може да бъдете настанени в хотела!

Може да изберете начина на предоставяне на личните Ви данни:

Избирате да предоставите националния документ за самоличност, който да бъде  обработен от специално устройство, което само извлича личните данни, необходими за регистрацията Ви /*Устройство не сканира Вашите лични данни/ или Избирате да попълните адресна карта и да предоставите за справка националния документ за самоличност.